IP/IT

S čím vám pomůžeme?

Nabízíme široké spektrum právních služeb v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, oblasti informačních technologií a moderních technologií včetně umělé inteligence. Dále se specializujeme také na právní poradenství v oblasti e-Commerce a digitalizace a automatizace společností. Naše služby zahrnují od poradenství v oblasti nastavení vnitřních procesů a postupů, ochrany osobních údajů, smluvních vztahů se zákazníky a externími dodavateli, až po komplexní právní podporu v rámci transakcí a vývoje aplikací. Zajistíme, aby vaše podnikání bylo v souladu s aktuálními právními předpisy, přičemž zároveň maximalizujeme ochranu vašich zájmů a inovativních řešení.

 

Jsme tu pro vás, když řešíte:

 • Ochranu duševního vlastnictví – nastavení vztahů s třetími osobami a vnitřních procesů a postupů vč. související dokumentace k zajištění ochrany duševního vlastnictví, obchodního tajemství a know-how.
 • Autorská práva – posuzování vzniku a nakládání s autorskými právy vč. nakládání s on-line obsahem, zajištění ochrany autorských práv.
 • Práva průmyslového vlastnictví – přihlašování a správa ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a užitných vzorů, zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví.
 • Transakce zahrnující duševní vlastnictví – koupě a prodej duševního vlastnictví nebo společností či projektů zahrnujících duševní vlastnictví (právní prověrka, smluvní dokumentace, vyjednávání).
 • Licence – nastavení licenční vztahů a podmínek a příprava licenčních smluv.
 • IT smlouvy – příprava smluvní dokumentace pro vývoj, implementaci a servis a licenční ujednání.
 • Vývoj a nastavení aplikací – příprava smluvní dokumentace, obchodních podmínek, dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů a další potřebné dokumentace.
 • Umělou inteligenci (AI) – posouzení a nastavení procesů v rámci vývoje AI aplikací, nastavení smluvních vztahů v rámci vývoje, prodeje a implementace AI aplikací a řešení založených na bázi AI, nastavení procesů a postupů v rámci implementace AI.
 • IT Transakce – koupě a prodej IT řešení a IT společností nebo projektů (právní prověrka, smluvní dokumentace, vyjednávání).
 •  e-Commerce – příprava obchodních podmínek, reklamačních řádů, dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů a další potřebné dokumentace pro vztahy se spotřebiteli (B2C) a podnikateli (B2B).
 • Digitalizace a automatizace společností – právní posouzení a nastavení implementace digitálních technologií a procesů a automatizace procesů, elektronické podepisování a elektronická evidence dokumentů.

Garant specializace

Jakub Karfilát

PRÁVNÍ SPECIALIZACE

IP/IT

Více

REAL ESTATE

Více

Soudní spory a arbitráže

Více

SPORTOVNÍ PRÁVO

Více

ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

SEKTORY

Podnikatelé
a byznys

Zobrazit více