Zdravotnictví

S čím vám pomůžeme?

Poskytujeme specializované právní poradenství v oblasti zdravotnictví a zdravotnických prostředků. Zaměřujeme se na široké spektrum potřeb našich klientů od výroby a distribuce zdravotnických prostředků, přes výzkum a vývoj moderních technologií, až po implementaci umělé inteligence a telemedicíny. Naše služby zahrnují poradenství jak ve věcech nastavení vnitřních vztahů, procesů a postupů, tak i ve vnějších záležitostech zahrnujících zejména smluvní vztahy s dodavateli a zákazníky. Našim klientům také pomáháme při jednání a komunikaci s příslušnými úřady.

 

Jsme tu pro vás, když řešíte:

  • Výrobu a distribuci zdravotnických prostředků – posouzení a nastavení souladu výroby a distribuce s právními předpisy, nastavení smluvních vztahů s dodavateli zdravotnických prostředků, zákazníky a odběrateli zdravotnických prostředků (vč. nemocnic a dalších zdravotnických zařízení a poskytovatelů sociálních služeb).
  • Výzkum, vývoj a implementaci moderních technologií – posouzení a nastavení souladu výroby a distribuce zdravotnických prostředků založených na moderních technologiích s právními předpisy, nastavení vnitřních procesů a postupů a smluvních vztahů s externími dodavateli, zákazníky a odběrateli (vč. nemocnic a dalších zdravotnických zařízení a poskytovatelů sociálních služeb).
  • Umělou inteligenci (AI) ve zdravotnictví – posouzení a nastavení vývoje, výroby a prodeje zdravotnických prostředků založených na bázi AI, implementaci AI řešení ve zdravotnických zařízeních, nastavení smluvních vztahů a vnitřních procesů a postupů v rámci implementaci AI produktů.
  • Telemedicínu – posouzení a nastavení poskytování zdravotních služeb na dálku a využívání a implementace technologií pro dálkové poskytování zdravotních služeb a sběr a vyhodnocování pacientských dat.
  • Reklamu na zdravotnické prostředky – posouzení a nastavení souladu reklamních kampaní a reklamních materiálů s právními předpisy, nastavení podmínek pro kongresy, konference a další reklamní promo akce.
  • Regulaci poskytování zdravotních služeb – posouzení poskytovaných zdravotních služeb z hlediska právních předpisů (nemocnice, kliniky, soukromá praxe), zakládání poskytovatelů zdravotních služeb, nastavení vnitřních procesů a postupů.
  • Nakládání s daty pacientů – nastavení a posouzení vedení zdravotnické dokumentace a sdílení pacientských dat, příprava a kontrola související dokumentace a vnitřních procesů a postupů.

Garant specializace

Jakub Karfilát

PRÁVNÍ SPECIALIZACE

IP/IT

Více

REAL ESTATE

Více

Soudní spory a arbitráže

Více

SPORTOVNÍ PRÁVO

Více

ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

SEKTORY

Podnikatelé
a byznys

Zobrazit více