Sportovní
právo

S čím vám pomůžeme?

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti sportovního práva. Naše služby zahrnují poradenství zaměřené na sportovní svazy, sportovní kluby i vrcholové sportovce. Máme zkušenosti se zastupováním v disciplinárních řízeních před orgány národních a mezinárodních orgánů sportovních svazů či v mezinárodní sportovní arbitráži. Naším cílem je poskytovat efektivní a odbornou právní podporu ve světě sportu. Našim klientům dokážeme poradit v každé situaci, která s vrcholovým sportem souvisí.

 

Jsme tu pro vás, když řešíte:

  • Poradenství sportovním svazům – implementace pravidel vycházejících z požadavků zastřešujících sportovních svazů, posouzení souladu vnitřních předpisů s obecně závaznými právními normami, zastupování v soudních řízeních jako např. při sporech o neplatnost rozhodnutí orgánů svazů.
  • Služby sportovním klubům – compliance školení zaměřená na dodržování obecně závazných právních předpisů či pravidel předepsaných konkrétním sportovním svazem. 
  • Poradenství sportovcům – zastupování v řízeních před disciplinárními orgány národních či mezinárodních sportovních svazů, zastupování ve sporech z profesionálních smluv.
  • Zastupování v mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).

Garant specializace

Christian Müller

PRÁVNÍ SPECIALIZACE

IP/IT

Více

REAL ESTATE

Více

Soudní spory a arbitráže

Více

SPORTOVNÍ PRÁVO

Více

ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

SEKTORY

Podnikatelé
a byznys

Zobrazit více