Soudní spory
a arbitráže

S čím vám pomůžeme?

Poskytujeme širokou škálu právních služeb zaměřených na spornou agendu našich klientů. Naše expertiza zahrnuje zastupování před soudy zejména v obchodních sporech, v tuzemských rozhodčích řízeních, jakož i v mezinárodních arbitrážích. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním ve všech fázích soudního řízení, včetně řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem či Evropským soudem pro lidská práva. Kromě tradičních forem řešení sporů umíme klienty provést i mimosoudním řešením sporů. Našim klientům pomáháme v oblastech, které se spory souvisí, jako například při financování sporů nebo při zajištění ekonomických či technických analýz. 

 

Jsme tu pro vás, když řešíte:

  • Řízení před civilními soudy – zastupování generálního zhotovitele stavby ve sporech s objednateli ohledně nároků z vad a nároků na náhradu škody, zastupování při vymáhání nároků z nekalé soutěže, právní obrana poskytovatelů IT služeb ve sporech ze smluv o dílo, zastupování ve sporech mezi společníky/akcionáři, zastupování zaměstnavatelů ve sporech proti bývalým zaměstnancům, zastupování investičních platforem při obraně proti nárokům svých investorů, poradenství klientům z bankovního sektoru při obraně proti nároku na náhradu škody.     
  • Řízení před správními soudy – zastupování před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem proti nezákonnému rozhodnutí orgánů daňové správy.
  • Zastupování v tuzemských rozhodčích řízeních (Rozhodčí soud při HKČR a AKČR).
  • Zastupování v mezinárodních arbitrážích (např. ICC, VIAC).
  • Zastupování poškozených v trestním řízení při uplatnění nároku na náhradu škody – poradenství společnostem při obraně vůči trestné činnosti svých zaměstnanců, obchodních partnerů nebo třetích osob.
  • Zastupování před orgány státní správy – poradenství v řízeních před stavebními úřady, či před správcem daně.
  • Zastupování v insolvenčním řízení – přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, příprava insolvenčních návrhů.
  • Zastupování při mimosoudním řešení sporů – ve fázi před zahájením řízení vedeme jednání s protistranou za účelem nalezení smírného řešení, v rámci již zahájeného řízení klienty zastupujeme při mediaci.

Garant specializace

Christian Müller

PRÁVNÍ SPECIALIZACE

IP/IT

Více

REAL ESTATE

Více

Soudní spory a arbitráže

Více

SPORTOVNÍ PRÁVO

Více

ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

SEKTORY

Podnikatelé
a byznys

Zobrazit více